Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech: Uppdatering av de ekonomiska effekterna av IT-attacken

08:30 / 24 January 2020 Addtech Press release

Som tidigare meddelats beräknas IT-attacken som drabbade Addtech under verksamhetsårets tredje kvartal påverka EBITA för helåret med totalt cirka 150 MSEK.

Påverkan fördelas med cirka 40 procent i direkta kostnader, som i allt väsentligt belastar moderbolaget, medan cirka 60 procent avser negativ EBITA-effekt från rörelsen ("Rörelseeffekt"). Rörelseeffekten fördelas med cirka 10 procent på affärsområdet Automation respektive Energy, cirka 25 procent på affärsområdet Components respektive Power Solutions och cirka 30 procent på affärsområdet Industrial Process.

Cirka 70 procent av de direkta kostnaderna, och drygt hälften av Rörelseeffekten, kommer att belasta tredje kvartalet, medan resterande delar kommer att belasta det fjärde kvartalet för innevarande verksamhetsår.

Stockholm den 24 januari 2020
 

Addtech AB (publ)
 

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, CEO, +46 8 470 49 00
Malin Enarson, CFO, +46 705 979 473
Kerstin Danasten, kommunikationsansvarig, +46 708 707 168

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/