Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Addtech AB

08:29 / 8 January 2020 Addtech Press release

Flaggningsmeddelande i Addtech AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556302-9726 Addtech AB
Instrument SE0005568136 Ordinary B Shares
Innehavare FMR LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2020-01-01
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 6 636 227
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 6 636 227
Andel
 - aktier 9,73075 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 6,8229 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 6,8229 % 6 636 227
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 6,8229 % 6 636 227
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag FMR Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter 58 767
 - andel av rösträtter 0,06042 %
 - bolag Fidelity Management & Research (Japan) Limited
 - antal rösträtter 297 629
 - andel av rösträtter 0,306 %
 - bolag FIAM LLC
 - antal rösträtter 31 755
 - andel av rösträtter 0,03264 %
 - bolag Fidelity Institutional Asset Management Trust Company
 - antal rösträtter 215 942
 - andel av rösträtter 0,22016 %
 - bolag Fidelity Management & Research Company LLC
 - antal rösträtter 6 032 134
 - andel av rösträtter 6,20181 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 6 636 227
 - andel av rösträtter 6,8229 %
 
Kommentar
The nature of these Shareholder Notifications is due to an Internal Restructuring. With effect from 1st January 2020, Fidelity Management & Research Company has changed name to Fidelity Management & Research Company LLC. In addition, FMR Co., Inc, FIMM, and SelectCo have also merged into Fidelity Management & Research Company LLC.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/