Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Valutec Group AB

12:15 / 21 February 2020 Addtech Press release

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av 86 % av aktierna i Valutec Group AB ("Valutec").

Valutec är en av världens ledande tillverkare av virkestorkar till skogsindustrin. Valutec har sitt säte i Skellefteå, Sverige, med dotterbolag och agenter på strategiska marknader i Europa och Nordamerika. Valutec omsätter cirka 350 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 70 MSEK och har 45 anställda. Köpeskillingen på kassa- och skuldfri basis för 86 % av aktierna i Valutec uppgår till 620 MSEK.

"Valutec passar väldigt väl in i vår befintliga verksamhet inom Industrial Process. Med förvärvet fortsätter vi att utveckla och stärka vår position inom skogsindustrin. Valutec innehar flera banbrytande patent och är en av marknadsledarna inom sin bransch. Dessutom har Valutec en tydlig hållbarhetsprägel i sitt värdeerbjudande till marknaden", säger Niklas Stenberg, Addtechs VD och koncernchef.

"Valutec har en historia med långsiktigt ägande och ständig utveckling, vilket bröderna Anders, Mats och Pähr Lövgren har haft som strategi ända sedan de startade familjeföretaget och byggde sin första virkestork 1970. Att de nu hittat en ny huvudägare i Addtech med samma filosofi, känns mycket tryggt och inspirerande för framtiden", säger Robert Larsson, Valutecs VD.

Förvärvet är villkorat av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter och tillträde beräknas ske i början av april. Alla minoritetsägare som arbetar aktivt i Valutec kommer att kvarstå som minoritetsägare med 14% av aktierna. Förvärvet bedöms ha en positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under kommande räkenskapsår.

Stockholm den 21 februari 2020

Addtech AB (publ)
 

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 702 67 94 99
Claus Nielsen, Affärsområdeschef, Addtech Industrial Process, +45 20 75 75 30
 

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020, kl 12:15. (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/