Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar DMC Digital Motor Control GmbH och Q-tronic B.V.

16:00 / 2 March 2020 Addtech Press release

Addtech Power Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat ett avtal om att förvärva 100% av aktierna i DMC Digital Motor Control GmbH ("DMC") och Q-tronic B.V. ("Q-tronic").

DMC konstruerar och producerar elektriska motorstyrenheter för batteridrivna applikationer, inklusive elektriska fordon. Företaget är baserat i Tyskland och har försäljning främst inom Europa. Q-tronic tillhandahåller elektriska komponentlösningar och delsystem för elektriska fordon i främst Beneluxländerna. Tillsammans omsätter DMC och Q-tronic cirka 7 miljoner euro och har 20 anställda.

DMC och Q-tronic kommer att komplettera Addtechs nuvarande verksamhet inom affärsenheten Customised Solutions, med sitt fokus på elektrifiering av fordon och maskiner, mycket väl. Tillsammans med affärsenhetens övriga företag kommer DMC och Q-tronic att stärka positionerna  vad gäller att tillhandahålla kunder världen över egna lösningar som är betydande för maskiners effektivitet.

Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under kommande räkenskapsår.

Stockholm, den 2 mars 2020

Addtech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Per Lundblad, affärsområdeschef, Addtech Power Solutions, +46 70 795 66 02
 

Addtech är en teknikhandelsgrupp som ger teknisk och ekonomisk mervärde i länken mellan tillverkare och kunder. Addtech verkar inom utvalda nischer på marknaden för avancerade teknikprodukter och lösningar. Dess kunder verkar främst inom tillverkningsindustrin och offentlig sektor. Addtech har cirka 2 900 anställda i mer än 130 dotterbolag som verkar under sina egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 11 miljarder kronor per år. Addtech är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Denna information lämnades för offentliggörande den 2 mars 2020, kl. 16.00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/