Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Peter Andersson AB

10:30 / 9 March 2020 Addtech Press release

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Peter Andersson AB ("Andersson System").

Andersson System levererar såväl handelsprodukter som egenutvecklade produkter inom eltillbehör för kontors- och köksmiljö till den svenska och norska marknaden.

Produkterna säljs via återförsäljare inom handeln för kontorsmöbler, kontorsinredning, AV-utrustning, datatillbehör och köksinredning. Bolaget har nio anställda och har en årsomsättning på cirka 30 MSEK.

Andersson System kompletterar mycket väl den verksamhet som bedrivs i affärsenheten Energy Products inom området för energieffektiva elinstallationsprodukter till installations- och industrikunder.

Tillträde beräknas ske under början av april 2020 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under det kommande räkenskapsåret.

Stockholm den 9 mars 2020

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 702 67 94 99
Hans Andersén, Affärsområdeschef, Addtech Energy, +46 70 677 17 09

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
 

Denna information lämnades för offentliggörande den 9 mars 2020, kl 10.30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/