Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Valberedningens förslag till styrelse i Addtech AB

17:20 / 29 May 2020 Addtech Press release

Valberedningen föreslår att Johan Sjö väljs till styrelsens ordförande vid årsstämman 2020. Vidare föreslås omval av ledamöterna Eva Elmstedt, Kenth Eriksson, Henrik Hedelius, Ulf Mattsson och Malin Nordesjö. Till ny styrelseledamot föreslås Niklas Stenberg.

Nuvarande ordförande Anders Börjesson har avböjt omval. Den föreslagna ordföranden Johan Sjö har gedigen kunskap om bolaget och borgar för kontinuitet i styrelsearbetet.

"Efter nitton år av framgångsrik tillväxt och utveckling för koncernen lämnar jag med stolthet ordförandeskapet i Addtech. Mitt engagemang i Addtech kommer att förbli starkt och jag är övertygad om att nya ordföranden Johan Sjö tillsammans med VD Niklas Stenberg kommer att fortsätta utveckla bolaget enligt de kärnvärden som varit vår ledstjärna genom alla år", säger styrelsens och valberedningens ordförande Anders Börjesson.

Johan Sjö är född 1967, civilekonom och har varit styrelseledamot i Addtech sedan 2008 och VD från år 2008 till 31 augusti 2018. Johan är senior advisor på Nordstjernan. Han är styrelseordförande i AddLife, Momentum Group, OptiGroup och Prosero Security Group samt styrelseledamot i Camfil och M2 Asset Management.

Niklas Stenberg är född 1974 och jur kand. Han är VD i Addtech sedan 1 september 2018 och har varit anställd i koncernen sedan 2010.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är oförändrat sju personer.

I Addtechs valberedning inför årsstämman 2020 ingår Anders Börjesson (styrelsens ordförande), Henrik Hedelius (utsedd av Tom Hedelius), Åsa Nisell (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Mats Gustafsson (utsedd av Lannebo Fonder) och Per Trygg (utsedd av SEB Investment Management).

Stockholm den 29 maj 2020

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 702 67 94 99
Malin Enarson, CFO, +46 705 97 94 73

Denna information är sådan som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29 maj 2020 kl. 17.20 CET

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/