Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Addtech AB

10:42 / 3 July 2020 Addtech Press release

Flaggningsmeddelande i Addtech AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556302-9726 Addtech AB
Instrument SE0005568136 aktie B
Innehavare Lannebo Fonder
 
Före transaktionen
Antal aktier 3 434 619
Antal rösträtter 3 434 619
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2020-07-02
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 384 815
 - direkt innehavda rösträtter 3 384 815
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,96 %
 - direkt innehavda rösträtter 3,48 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,48 % 3 384 815
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 3,48 % 3 384 815
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Linda Lundberg
 - telefon 0856225243
 - mejl fondadmin@lannebo.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/