Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Fluidcontrol Oy

16:15 / 21 August 2020 Addtech Press release

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Fluidcontrol Oy ("Fluidcontrol").

Fluidcontrol utvecklar, levererar och installerar lösningar av ställdon och ventiler i applikationer hos främst maskinbyggare och processindustri. Bolaget har 20 anställda och omsättningen uppgår till cirka 4 MEUR.

Fluidcontrol kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet inom affärsområdet Components och verksamheten i vårt finska dotterbolag Stig Wahlström Oy.

Tillträde beräknas ske i början av september och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 21 augusti 2020

Addtech AB (publ)

För ytterligare information, kontakta
Niklas Stenberg, President of Addtech AB, +46 702 67 94 99
Martin Fassl, Business Area Manager, Addtech Components, +46 70 669 69 34

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka  11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl.16.15 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/