Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Elsystem i Perstorp AB

14:50 / 1 September 2020 Addtech Press release

Addtech Automation, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Elsystem i Perstorp AB ("Elsystem").

Elsystem levererar helhetslösningar inom industriautomation och elteknik främst riktade mot industriella processer, automatiserade lager, processindustri och värmeanläggningar. Lösningarna omfattar projektering, elkonstruktion, programmering, installation och service. Bolaget har 18 anställda och omsätter ca 40 MSEK.

Elsystem kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsområdet Automation och tillför dessutom ny värdefull integrationskompetens.

Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 1 september 2020

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Patrik Klerck, Affärsområdeschef, Addtech Automation, +46 708 641 517

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka  11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2020 kl.14.50 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/