Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Martin Bruusgaard AS

15:15 / 7 September 2020 Addtech Press release

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av 80 % av aktierna i Martin Bruusgaard AS ("Bruusgaard").

Bruusgaard levererar en unik nyckelfärdig portabel gasdetekteringslösning som ger kunder inom den marina industrin ökad säkerhet, lägre kostnader och minskad transport genom standardiserade instrument, rutiner, utbildning och inköp.

Bruusgaard kommer mycket väl att komplettera Industrial Process befintliga verksamhet inom affärsenheten Process Technology och det marina segmentet. Bruusgaard har 30 anställda och omsätter cirka 110 MNOK. Nuvarande ägare Dag Maartmann kvarstår som VD och minoritetsägare med 20 % av aktierna i bolaget.

Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 7 september 2020

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 702 67 94 99
Claus Nielsen, Affärsområdeschef, Addtech Industrial Process, +45 20 75 75 30  

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande den 7 september 2020, kl 15.15 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/