Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Impact Air Systems Ltd och Impact Technical Services Ltd

11:30 / 22 January 2021 Addtech Press release

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har den 21 januari ingått avtal om förävrv av 100 % av aktierna i Impact Air Systems Ltd och Impact Technical Services Ltd, ("Impact"). Avtalet tecknades efter marknadens stängning.

Impact levererar avfallshanteringssystem till industrin och återvinningsanläggningar runt om i världen. De tillhandahåller även tillhörande service och underhåll samt konstruktion, installation och testning av LEV-system. Bolagets kundanpassade lösningar bidrar till en mer hållbar hantering av avfall och en cirkulär ekonomi. Impact har sitt säte i Leicester, England, med agenter på strategiska marknader.

Impact kommer komplettera Industrial Process befintliga verksamhet inom affärsenheten Industrial Solutions. Bolaget har 33 anställda och omsätter cirka 8 MGBP.

"Med Impact fortsätter vi att fokusera på och utveckla vårt erbjudande av hållbara lösningar till våra kunder", säger Niklas Stenberg, Addtechs VD och koncernchef.

"Med Addtech som långsiktig ägare erbjuds en utmärkt och spännande möjlighet att vidareutveckla vår verksamhet och våra lösningar. Vi ser fram emot att ta Impact till nästa nivå", säger Nick Ball, Impacts VD.

Tillträde skedde 21 januari och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 22 januari 2021

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 702 67 94 99
Claus Nielsen, Affärsområdeschef, Addtech Industrial Process, +45 20 75 75 30   

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande den 22 januari 2021, kl 11.30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/