Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Addtech AB

11:37 / 12 March 2021 Addtech Press release

Flaggningsmeddelande i Addtech AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556302-9726 Addtech AB
Instrument SE0014781795 Aktie B
Innehavare Lannebo Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 13 898 733
Antal rösträtter 13 898 733
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2021-03-11
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 13 478 733
 - direkt innehavda rösträtter 13 478 733
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,94099 %
 - direkt innehavda rösträtter 3,46706 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,46706 % 13 478 733
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 3,46706 % 13 478 733
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/