Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar AVT Industriteknik AB

11:45 / 11 May 2021 Addtech Press release

Addtech Automation, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i AVT Industriteknik AB ("AVT").

AVT designar och tillverkar automationslösningar främst riktade mot tillverknings-, läkemedels- och fordonsindustrin. Lösningarna omfattar elektrisk och mekanisk konstruktion, programmering av PLC och industrirobotar, vision-system, montage och service. Bolaget har 42 anställda och omsätter ca 70 MSEK.

AVT kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsområdet Automation och tillför dessutom värdefull integrationskompetens.

Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 11 maj 2021

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Patrik Klerck, Affärsområdeschef, Addtech Automation, +46 708 641 517

Addtech är en tekniklösningskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i drygt 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2021 kl.11:45 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/