Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar EK Power Solutions AB

13:30 / 21 June 2021 Addtech Press release

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtech-koncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i EK Power Solutions AB ("EK Power").

EK Power har en ledande position inom utveckling av kraftelektronik och elmotorstyrning. Kunderna är huvudsakligen högteknologiska OEM-kunder i främst Norden såsom maskinbyggare, specialfordon och försvar. Bolaget har 25 anställda och omsätter ca 40 MSEK.

EK Power kompletterar mycket väl affärsområdet Components. Genom sitt fokus på skräddarsydda och energieffektiva lösningar kompletterar EK Power också Addtechs övergripande strategi att växa inom marknader som stödjer hållbar utveckling.

Tillträde kommer att äga rum under juli månad och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 21 juni 2021

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Martin Fassl, Affärsområdeschef, Addtech Components, +46 70 669 69 34

Addtech är en tekniklösningskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i drygt 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juni 2021 kl 13.30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/