Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Finnchain Oy

13:45 / 5 July 2021 Addtech Press release

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av 90 % av aktierna i Finnchain Oy ("Finnchain").

Finnchain är marknadsledande inom design, tillverkning och leverans av kedjedrivna slamtransportsystem som optimerar rengöring av avloppsvatten och avsaltning av havsvatten. Primära marknader är Norden, Sydeuropa och Asien.

Finnchain kompletterar Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsområdet Industrial Process och ligger i linje med vårt fokus på hållbarhet och miljöteknik. Finnchain har 20 anställda och omsätter cirka 7 MEUR.Tillträde sker idag.

Nuvarande ägare Leena Tuomikoski kvarstår som VD och minoritetsägare med 10 % av aktierna i bolaget. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 5 juli 2021

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 702 67 94 99
Claus Nielsen, Affärsområdeschef, Addtech Industrial Process, +45 20 75 75 30

Addtech är en tekniklösningskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i drygt 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2021 kl. 13.45 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/