Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar KZ moder AB ("KZ-gruppen")

14:45 / 1 July 2021 Addtech Press release

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i KZ-gruppen.

KZ Group är en ledande leverantör av komponenter, utrustning och lösningar för vattennätet samt rening av vatten och avloppsvatten, vilket minskar vattenläckage och odebiterad vattenförsörjning och kontrollerar dricksvattenkvaliteten. De primära marknaderna är Sverige och Norge.

KZ-gruppen kompletterar Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsområdet Industrial Process och ligger i linje med vårt fokus på hållbarhet och miljöteknik. KZ-gruppen har 29 anställda och omsätter cirka 100 MSEK.

Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 1 juli 2021

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 702 67 94 99
Claus Nielsen, Affärsområdeschef, Addtech Industrial Process, +45 20 75 75 30

Addtech är en tekniklösningskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i drygt 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2021 kl. 14.45 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/