Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Tritech Solutions AB

11:20 / 7 July 2021 Addtech Press release

Addtech Automation, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Tritech Solutions AB ("Tritech Solutions").

Tritech Solutions levererar kundanpassade inbyggda datorsystem främst riktade till OEM-kunder inom industriautomation, medicinteknik, telekommunikation och transport.

Tritech Solutions kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsområdet Automation. Bolaget har 8 anställda och omsätter ca 60 MSEK.

Tillträde beräknas ske i början av augusti 2021 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 7 juli 2021

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Patrik Klerck, Affärsområdeschef, Addtech Automation, +46 708 641 517

Addtech är en tekniklösningskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i drygt 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juli 2021 kl. 11.20 (CET).

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/