Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtechs årsredovisning för 2020/2021 offentliggjord

15:00 / 12 July 2021 Addtech Press release

Årsredovisningen beskriver Addtechs uppdrag, vision, strategi samt hur verksamheten bedrivs och det resultat och värde som skapas. Vidare återfinns en bolagsstyrningsrapport som integrerats i årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten är delvis integrerad i årsredovisningen.

Årsredovisningen kan läsas direkt på nätet eller laddas ner som PDF, båda via www.addtech.se

Den tryckta versionen distribueras till dem som beställt denna i slutet av juli.

Stockholm den 12 juli 2021

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta,
Malin Enarson, CFO, +46 705 97 94 73

Addtech är en tekniklösningskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i drygt 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2021 kl. 15.00 (CET).

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/