Värdeskapande teknikhandelskoncern

ADDTECH

Addtech är en teknikhandelskoncern med över 120 rörelsedrivande bolag inom utvalda nischer som marknadsför och säljer högteknologiska komponenter och lösningar. Addtech kan närmast beskrivas som förädlingslänken mellan leverantörer och kund där fokus är på att tillföra tekniskt och ekonomiskt mervärde. Bolaget har decentraliserat ansvarsområde och bedriver en aktiv förvärvsstrategi.

Nyckeltal

Addtech

2017 18 2018 19e 2019 20e
Nettoomsättning MSEK
8022,0 8887,3 9791,7
Omsättningstillväxt
11,8% 10,8% 10,2%
Rörelseresultat MSEK
701,0 776,8 874,4
Rörelsemarginal
8,7% 8,7% 8,9%
Vinst per aktie KR
7,65 8,63 9,75
Utdelning per aktie KR
4,00 4,30 4,50
Eget kapital MSEK
2131,0 2441,4 2806,3
Soliditet
38,6% 41,2% 43,4%
Nettoskuld MSEK
1406,0 1218,7 1253,0
Antal miljoner aktier
67,2 67,0 67,0