Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Alcadon

Data and telecommunications products

Alcadon

Alcadon Groups affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter och system för data- och telekommunikation i Norden där Sverige och Norge idag är primära marknader. Bolag inom Alcadon Group levererar produkter inom B2B-området. Hög produktkunskap, konkurrenskraftiga priser, snabba leveranser samt god service och support är centrala ledord.Verksamhetsfokus i Sverige och Norge

Alcadon grundades 1988 och verkar som nischdistributör och grossist av produkter samt helhetslösningar för data- och telekommunikation till installatörer, teleoperatörer, systemintegratörer och stora slutanvändare. Huvudkontoret finns i Stockholm och övriga kontor återfinns i Malmö, Göteborg, Örebro samt i Oslo. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Danmark och Finland. 2016 stod Sverige för 84 procent av omsättningen och Norge för 16 procent. Alcadons nisch inom den nordiska marknaden för data- och telekommunikationsprodukter är främst nätverksinfrastruktur. Affärsmodellen, med en stor andel offererade projektförsäljningar, ger en stabil plattform för jämnt fördelade intäkter under året.

Alcadon har indirekt varit en del av aktiemarknaden under en lång tid. 1997 förvärvade MRV, ett amerikanskt bolag listat på Nasdaq i USA, delar av Alcadon i ett joint venture, för att i ett senare skede förvärva resterande delar av bolaget. Under 2012 förvärvade det svenska bolaget DistIT Alcadon för att drygt fyra år senare dela ut Alcadon till DistITs aktieägare.

Tre huvudsakliga produktområden

Alcadon erbjuder ett produktsortiment med fler än 5 000 produkter som delas in i tre huvudsakliga områden: passiv infrastruktur (installationsmaterial såsom koppar- och fiberkabel, testinstrument och verktyg), aktiv infrastruktur (aktiv utrustning såsom switchar, konverterare och trådlösa produkter) inklusive utbildning och support samt produkter för bostadsnätsprojekt. Med bolagets produktportfölj, kompetens och erfarenhet kan Alcadon erbjuda helhetslösningar som tar hänsyn till framtida nätverksteknik. Utvecklingen inom dessa produktområden sker i samarbete med världsledande tillverkare och leverantörer i Europa, USA och Asien samt genom att noggrant följa utvecklingen avseende produktstandarder och lyssna till kundernas olika behov på den nordiska marknaden.

1995 lanserades det egenutvecklade European Cabling Systems (ECS), ett strukturerat kabelsystem för passiv infrastruktur i fastigheter och industriområden. Tillverkningen av det egna varumärket ECS sker vid flera fabriker i bland annat Taiwan, Kina, Storbritannien och Israel.

Efter förvärvet av DataConnect har Alcadon även tagit fram DC-Line som nytt eget varumärke. DC-Line är framförallt riktat till bostadsprojekt där avtal har ingåtts med bland annat JM och Riksbyggen. Tillsammans står bolagets egna varumärken för cirka 25 procent av koncernens omsättning.

Organisk tillväxt toppat med förvärv

Tillväxtfokus ligger på den traditionella marknaden i Sverige och Norge och mer specifikt inom bredband. 2020 ska minst 95 procent av alla hushåll och företag i Sverige ha tillgång till åtminstone 100 Mbit/s enligt regeringens bredbandsmål. I oktober 2016 hade två tredjedelar av alla hushåll och företag uppfyllt kravet och således finns det fortsatt goda möjligheter för Alcadon att växa organiskt. Genomsnittlig årlig tillväxt i Alcadon-koncernen var mellan åren 2013-2016 cirka 14 procent.

Alcadon identifierar möjligheter till förvärv med planen att, till en början, fortsätta expandera i Sverige och övriga Norden. Potentiella målföretag är sådana som kan addera värde från liknande produkter som går hand i hand med Alcadons befintliga verksamhet, eller produkter som ger möjlighet för Alcadon att expandera till nya marknadssegment. I januari 2017 tillträddes förvärvet DataConnect i Norden AB. Bolaget samarbetar med ledande tillverkare och leverantörer på världsmarknaden och har ett bra produktutbud för den svenska marknaden. Sedan dess har Alcadon tagit fram DC-line, ett eget varumärke riktat till projekt inom bostäder. Därutöver förvärvades i slutet av augusti 2017 Svagströmsmateriel i Mellansverige AB, en väletablerad nischdistributör som förser marknaden i mellersta Sverige med installationsmateriel inom data och telekommunikation för både kontor och bostäder.

Typiska förvärvssynergier i koncernen innefattar inköp i och med att inköpsvolymerna framgent kommer vara betydligt större. Därmed kan Alcadon få bättre leverantörsvillkor. Det finns även vissa försäljningssynergier eftersom antalet säljkanaler har ökat.

Finansiella mål och säsongseffekter

Alcadons målsättning är att uppnå en vinsttillväxt per aktie om 10% per år sett över en konjunkturcykel. Samtidigt ska soliditeten som lägst uppgå till 25%. Generellt sett är Q2 koncernens starkaste kvartal medan månaderna juli samt december hör till de svagare. I övrigt har Alcadon inga större säsongseffekter.