Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Alcadon

Alcadon

Delårsrapport januari - september 2016 Alcadon Group AB

08:00 / 27 October 2016 Alcadon Press release

Alcadon levererar ett stabilt Q3.

Resultatet per aktie för perioden januari - september 1,12 SEK.

Alcadon Group totala omsättning uppgick januari - september till 206,7 MSEK.

Rörelseresultat för koncernen (EBIT) januari - september blev 26,3 MSEK.

Periodens resultat januari - september uppgick till 17,1 MSEK.

Resultatet per aktie för perioden juli - september 0,26 SEK.

Alcadon Group totala omsättning uppgick juli - september till 64,7 MSEK.

Rörelseresultat för koncernen (EBIT) juli - september blev 7,9 MSEK.

Periodens resultat juli - september uppgick till 4,0 MSEK.

Stockholm den 27 oktober 2016

För ytterligare information kontakta:

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien.

Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg samt dotterbolag Alcadon AS i Oslo.

Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB's Certified adviser är Erik Penser Bank AB.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se    webb: www.alcadongroup.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/