Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Alcadon

Alcadon

Delårsrapport januari - september 2017

08:00 / 26 October 2017 Alcadon Press release

Fortsatt hög tillväxt och vinst

Tredje kvartalet 2017
  • Nettoomsättningen ökar med 105 procent till 132,9 (64,7) MSEK, varav organisk tillväxt 27 procent
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 113 procent till 16,9 (7,9) MSEK 
  • Periodens resultat ökar med 180 procent till 11,3 (4,0) MSEK
  • Resultat per aktie 0,69 (0,26) SEK
  • Soliditeten förbättras från 31,1 procent till 32,7 procent
Delår januari - september 2017
  • Nettoomsättningen ökar med 92 procent till 396,7 (206,7) MSEK, varav organisk tillväxt 23 procent
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 82 procent till 48,0 (26,3) MSEK 
  • Periodens resultat ökar med 86 procent till 32,0 (17,1) MSEK
  • Resultat per aktie 1,96 (1,12) SEK
  • Soliditeten förbättras från 26,0 procent till 32,7 procent

Stockholm den 26 oktober 2017

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD 

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se 

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 08:00.

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg samt dotterbolag Alcadon AS i Oslo. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB's Certified adviser är Erik Penser Bank AB. Bolaget aktie handlas på Nasdaq First North.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se    webb: www.alcadongroup.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/