Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Alcadon

Alcadon

Alcadon Group förvärvar Svagströmsmateriel i Mellansverige AB

08:00 / 17 August 2017 Alcadon Press release

Alcadon AB har tecknat avtal om att förvärva Svagströmsmateriel i Mellansverige AB ("Svagströmsmateriel") som är en väletablerad nischdistributör i vår bransch och förser marknaden med installationsmaterial för datanätverk för både kontor och bostäder. Svagströmsmateriel grundades 1979 och är baserat i Örebro, omsatte 23 MSEK under sitt senaste verksamhetsår och hade en rörelsemarginal om 10 procent.

Bindande förvärvsavtal har undertecknats per 15 augusti och tillträde beräknas ske den 31 augusti. Förvärvet finansieras med likvida medel samt genom apportemission av 100,000 nyemitterade aktier i Alcadon Group AB. Emissionen sker med stöd av bemyndigandet styrelsen gavs på bolagstämman i april. Förvärvet kommer inte ha någon väsentlig effekt på Alcadon Groups resultat eller finansiella ställning under 2017.

"Det känns mycket bra och naturligt att Alcadon AB förvärvar Svagströmsmateriel. Vi har genom åren haft ett bra samarbete och vi känner stort förtroende för Alcadon AB. Vi blir ett bra komplement med vår närvaro framför allt i Mellansverige. Tillsammans är vi ett starkt team som ger våra kunder bättre service och support" säger Mikael Ryder-Jensen VD på Svagströmsmateriel. 

Förvärvet av Svagströmsmateriel innebär en strategisk förstärkning av vår organisation i Sverige och blir ett bra komplement i Alcadons portfölj, inte bara med en sedan länge befäst och bevisad branschkunskap utan även med för oss sin strategiska placering i Örebro och Mellansverige.     

Vi hälsar Mikael och hans team varmt välkomna till Alcadon. 

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se 

www.alcadongroup.se 

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017 kl 08:00 CET. 

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg samt dotterbolag Alcadon AS i Oslo. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB's Certified adviser är Erik Penser Bank AB. Bolaget aktie handlas på Nasdaq First North.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se    webb: www.alcadongroup.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/