Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Alcadon

Alcadon

Alcadon Group AB: Bokslutskommuniké januari - december 2018

08:00 / 21 February 2019 Alcadon Press release

LÄGRE FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT MEN STABILT KASSAFLÖDE

Fjärde kvartalet 2018
 •  Nettoomsättningen minskar med 25 procent till 137,2 (183,2) MSEK
 •  Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 49 procent till 11,9 (23,5) MSEK
 •  Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 41,4 (33,8) MSEK 
 •  Periodens resultat minskar med 51 procent till 8,2 (16,6) MSEK  
 •  Resultat per aktie 0,49 (1,01) SEK
 •  Soliditeten ökar från 41 procent till 46 procent
Helåret 2018
 •  Nettoomsättningen minskar med 6 procent till 544,2 (579,9) MSEK
 •  Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 20 procent till 56,9 (71,5) MSEK
 •  Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 42,8 (44,5) MSEK
 •  Periodens resultat minskar med 25 procent till 36,2 (48,6) MSEK
 •  Resultat per aktie 2,17 (2,98) SEK
 •  Soliditeten ökar från 39 procent till 46 procent

Inga väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

Händelser efter periodens utgång
 •  Styrelsen föreslår oförändrad utdelning om 0,50 SEK per aktie
 •  Mats Nyberg, vice VD i den svenska verksamheten Alcadon AB, lämnar bolaget 21 februari 2019. Tjänsten kommer inte ersättas

Stockholm den 21 februari 2019

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD 

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se 

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 08:00.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolagen Alcadon AS i Oslo och CableCom AS i Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB's Certified adviser är Erik Penser Bank AB.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se    webb: www.alcadongroup.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/