Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Alcadon

Alcadon

Alcadon Group AB: Delårsrapport januari - juni 2019

08:00 / 14 August 2019 Alcadon Press release

Stabiliserad försäljning och genomförda kostnadsbesparingar

Andra kvartalet 2019
 • Nettoomsättningen ökar med 1 procent till 135,0 (133,9) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 26 procent till 10,9 (14,6) MSEK
 • Periodens resultat minskar med 24 procent till 7,2 (9,5) MSEK
 • Resultat per aktie 0,43 (0,57) SEK
 • Soliditeten är oförändrad och kvar på 41,4 procent
Första halvåret 2019
 • Nettoomsättningen minskar med 6 procent till 265,3 (283,6) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 40 procent till 20,1 (33,2) MSEK
 • Periodens resultat minskar med 41 procent till 13,3 (22,5) MSEK
 • Resultat per aktie 0,79 (1,36) SEK
 • Soliditeten minskar från 43,2 procent till 41,4 procent
Väsentliga händelser under perioden  
 • Genomförda åtgärder för att förbättra effektivitet och resultat ger minskade omkostnader om cirka 6 MSEK på årsbasis med fullt genomslag under 2020
 • Utdelning om totalt 8,4 MSEK enligt beslut på årsstämman
 • Ny CFO utsedd och tillträder den 1 oktober 
Väsentliga händelser efter periodens utgång  
 • Ny VD har tillträtt den 11 juli
 • Extra stämma den 10 juli har beslutat om nytt optionsprogram

Stockholm den 14 augusti 2019

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD 

Mobil: 070 639 50 92

E-post: smi@alca.se 

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2019 kl. 08:00.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolagen Alcadon AS i Oslo och CableCom AS i Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB's Certified adviser är Erik Penser Bank AB.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se    webb: www.alcadongroup.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/