Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Alcadon

Alcadon

Alcadon Group AB: Bokslutskommuniké januari - december 2019

08:00 / 14 February 2020 Alcadon Press release

HELÅRETS FÖRSÄLJNING 485,2 (544,2) MSEK OCH EBIT 31,1 (56,9) MSEK

Fjärde kvartalet 2019
 • Nettoomsättningen minskar med 13,9 procent till 118,1 (137,2) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 51,4 procent till 5,8 (11,9) MSEK 
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 43,2 (42,7) MSEK
 • Periodens resultat minskar med 62,4 procent till 3,1 (8,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,18 (0,49) SEK
 • Soliditeten ökar från 44,0 procent till 47,8 procent
Helåret 2019
 • Nettoomsättningen minskar med 10,8 procent till 485,2 (544,2) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 45,4 procent till 31,1 (56,9) MSEK
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 35,6 (52,8) MSEK 
 • Periodens resultat minskar med 46,2 procent till 19,5 (36,2) MSEK
 • Resultat per aktie 1,15 (2,17) SEK
 • Soliditeten ökar från 45,7 procent till 47,8 procent
Väsentliga händelser under kvartalet
 • Ny CFO har tillträtt den 1 oktober
 • Nytillsatt ledningsgrupp sedan den 1 oktober
Händelser efter periodens utgång
 • Pierre Fors har vid årsskiftet ersatt Jonas Mårtensson som styrelseordförande i enlighet med beslut på årsstämman 2019. Jonas Mårtensson kvarstår som styrelseledamot.
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2019

 

Om Alcadon Group AB

 Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. 

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se    webb: www.alcadongroup.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/