Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Alcadon

Alcadon

Alcadon Group AB: Delårsrapport januari - mars 2020

08:00 / 24 April 2020 Alcadon Press release

NÅGOT ÖKAD FÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT

Första kvartalet 2020
  • Nettoomsättningen ökar med 0,2 procent till 130,6 (130,3) MSEK.
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 2,8 procent till 9,4 (9,2) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -3,5 MSEK (-0,6).
  • Kassaflödet från löpande verksamheten förbättras och uppgår till 2,7 (-16,9) MSEK.
  • Resultat per aktie ökar till 0,38 (0,36) SEK.
  • Soliditeten ökar från 41,4 procent till 46,9 procent.
Väsentliga händelser under kvartalet
  • Pierre Fors har vid årsskiftet ersatt Jonas Mårtensson som styrelseordförande i enlighet med beslut på årsstämman 2019. Jonas Mårtensson kvarstår som styrelseledamot.
  • Magnus Larsson utses till ny försäljningsdirektör och går in i koncernledningen i Alcadon Group AB. Magnus tillträder sin tjänst senast den 1 augusti 2020.
Händelser efter periodens utgång
  • Lars Engström föreslås till ny styrelseledamot i Alcadon Group AB.
  • Alcadon har tecknat avtal om nytt centrallager i Västberga med planerad inflytt under hösten 2020.

 

Stockholm den 24 april 2020

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: 070 639 5092

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 kl. 08:00.

Fullständig delårsrapport är tillgänglig via länken https://alcadongroup.se/investerare/finansiella-rapporter/

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. 

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se    webb: www.alcadongroup.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/