Kalender & Ägare

Amasten

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 16 feb 2018
Delårsrapport Q1 9 maj 2018
Delårsrapport Q2 24 aug 2018
Delårsrapport Q3 16 nov 2018
Bokslutskommuniké Q4 22 feb 2019

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2017-12-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Sterner Stenhus Fastigheter AB 16,1 % 16,2 %
Länsförsäkringar Fonder 9,0 % 9,0 %
Svea Ekonomi AB 8,3 % 8,4 %
D. Carnegie & co AB 6,4 % 6,5 %
Fidelity 3,5 % 3,5 %
KOFA AB 3,2 % 3,2 %
Rutger Arnhult 3,0 % 3,0 %
Elgudden Invest AB 2,8 % 2,8 %
Avanza Pension 2,8 % 2,7 %
Nordnet Pensionsförsäkring 1,4 % 1,4 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.