Nyckeltal

Amasten

2017e 2018e 2019e
Hyresintäkter MSEK
275,6 270,7 276,1
Tillväxt
12,0% -1,8% 2,0%
Driftnetto MSEK
134,3 139,4 147,5
Överskottsgrad
48,7% 51,5% 53,4%
Förvaltningsresultat MSEK
22,3 36,3 46,0
Vinst per aktie KR
0,42 0,18 0,24
Utdelning per aktie KR
0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK
899,4 911,0 931,1
Soliditet
28,3% 28,5% 29,1%
Nettoskuld MSEK
1985,3 2024,2 2045,8
Antal miljoner aktier
149,5 149,5 149,5
EPRA NAV (stam)
792,2 808,9 835,5
2016 2017e 2018e 2019e
EV/Hyresintäkter (x)** 8,8 10,1 10,4 10,3
EV/NOI (x)** 17,0 20,6 20,2 19,2
P/E (förv.resultat.) (x)** 22,2 80,5 25,0 16,9
P/E ** 4,3 10,8 43,8 25,3
P/BV (x)** 0,8 0,7 0,7 0,7
P/BV (x)*** 0,9 0,8 0,8 0,8
Dir. avkastning (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.