Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Årsredovisning 2010 finns nu tillgänglig

16:00 / 7 April 2011 Arise Press release

Arise Windpower AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2010 finns nu tillgänglig för nedladdning och/eller beställning på www.arisewindpower.se (www.arisewindpower.se).

Halmstad den 7 april 2011 ARISE WINDPOWER AB (publ)                                                                                                                   

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och eller lagen (1991:980)om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april kl. 16.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Thomas Johansson, CFO, +46 768 211 115

Om Arise Windpower                                                             Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft. Arise Windpowers affärsidé är att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk uppförda i södra Sverige. Bolaget har som mål att till år 2014 driftsätta cirka 300 vindkraftverk med en årlig produktion om cirka 2 TWh miljövänlig el. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.arisewindpower.se       

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail:  (), www.arisewindpower.se (www.arisewindpower.se)

Show as PDF