Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

VD:s presentation från bolagsstämman finns nu tillgänglig

11:00 / 25 April 2012 Arise Press release

På vår hemsida www.arisewindpower.se återfinns VD:s presentation från dagens bolagsstämma.

Halmstad den 25 april 2012 ARISE WINDPOWER AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, 0706 300 680 Leif Jansson, Investor Relations, 0707-340 554

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2012 kl 11.00.

Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/vd-s-presentation-fran-bolagsstamman-finns-nu-tillganglig,c9251031

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9251031/6658.pdf

Show as PDF