Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise inleder sitt första stora vindkraftsprojekt i Skottland

15:00 / 31 January 2013 Arise Press release

Arise har ingått ett avtal med Argyll Estates som ger ensamrätt att utveckla en omfattande vindkraftspark.

Arise Windpower AB (publ) ("Arise") har tecknat ett exklusivt avtal med Argyll Estates som ger rätt att ta fram planer på en vindkraftspark med upp till 35 turbiner och att ansöka om projekteringstillstånd på marken. Arise räknar med att registrera ansökan om projekteringstillstånd inom 24 månader. Platsen har mycket gynnsamma vindförhållanden och ligger på Skottlands västkust. Om allt går enligt planerna kan byggnadsstart ske tidigast 2016.

Arise avser att ingå fler avtal i Skottland som ger rätt att utveckla större anläggningar, med målet att påbörja byggnadsarbetet under åren 2016 till 2018.

Detta avtal överensstämmer med företagets strategi om diversifiering genom utveckling av större vindkraftsparker utanför Sverige, exempelvis i Norge och Skottland, både på egen hand och tillsammans med andra långsiktiga investerare.

Argyll Estates ligger i västra Skottland och storleken på området är större än 30 000 hektar.

Halmstad den 31 januari 2013

ARISE WINDPOWER AB (publ)

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2013 kl.15.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Leif Jansson, IR-chef Arise Windpower AB, + 46 707 340 554 Andrew Montgomery, Förvaltare, Argyll Estates, +44 1499302203  

Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/arise-inleder-sitt-forsta-stora-vindkraftsprojekt-i-skottland,c9363713

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9363713/87204.pdf

Show as PDF