Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Inbjudan till telefonkonferens i samband med Arise bokslutskommuniké 2013

13:08 / 7 February 2014 Arise Press release

Arise AB:s bokslutskommuniké för 2013 offentliggörs fredagen den 14 februari 2014 omkring klockan 08.00. Samma dag klockan 09.00 hålls en telefonkonferens där Arise VD Peter Nygren presenterar rapporten för aktiemarknad och media. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen nås på telefonnummer:

Sverige: 08 505 127 09

UK: +44 (0) 1452 580 928

Konferens ID: 7661051

En presentation kommer att hållas under telefonkonferensen. För att få tillgång till denna gå in på länk https://engage.vevent.com/rt/arise~46675715

Efter konferensen kommer också en inspelad version att finnas på denna länk

Halmstad den 7 februari 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Thomas Johansson, CFO Arise AB, +46 768 211 115

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2014 kl. 13.00.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.         

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/