Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Ansökan om miljötillstånd för projektet Kölvallen har meddelats avslag

17:50 / 19 June 2017 Arise Press release

Arise har sedan tidigare meddelat sin ambition att avyttra projektet Kölvallen under 2017. Tyvärr har Mark- och Miljööverdomstolen idag meddelat avslag för projektets ansökan om miljötillstånd givet nuvarande förutsättningar. Detta innebär att projektet inte kan avyttras under 2017 utan istället måste enligt domstolen en ny tillståndsprocess inledas. Arise avser att inleda en sådan process men kan i dagsläget inte ge någon prognos vare sig för om tillstånd kommer kunna erhållas eller i så fall när.

Halmstad den 19 juni 2017

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133

Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2017 kl. 17.50 CET.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/