Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Arise AB

15:39 / 7 October 2019 Arise Press release

Flaggningsmeddelande i Arise AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556274-6726 Arise AB
Instrument aktie
Innehavare Johan Claesson
 
Före transaktionen
Antal aktier 7 100 793
Antal rösträtter 7 100 793
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-10-04
Gränsvärde för antal aktier 25 %
Gränsvärde för rösträtter 25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 10 050 793
 - direkt innehavda rösträtter 2 481 626
 - indirekt innehavda rösträtter 7 569 167
Andel
 - aktier 29,9616 %
 - direkt innehavda rösträtter 7,3978 %
 - indirekt innehavda rösträtter 22,5638 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 29,9616 % 10 050 793
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 29,9616 % 10 050 793
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag CA Fastigheter AB
 - antal rösträtter 4 465 258
 - andel av rösträtter 13,311 %
 - bolag Fastighets AB Bremia
 - antal rösträtter 153 909
 - andel av rösträtter 0,4588 %
 - bolag CA Plusinvest AB
 - antal rösträtter 2 950 000
 - andel av rösträtter 8,794 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 10 050 793
 - andel av rösträtter 29,9616 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Eva Olsson
 - telefon 072 565 00 94
 - mejl eva.olsson@cafastigheter.se
 
Kommentar
CA Plusinvest AB har överskridit tröskelvärdet 5 %, se kontrollerande kedja.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/