Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Ändring av villkor för Arise ABs (publ) seniora säkerställda gröna obligation 2018/2021 ISIN SE0010920900

15:00 / 19 March 2019 Arise Press release

Den 15 mars 2019 skickade Arise AB ("Arise" eller "Emittenten") en förfrågan till Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten") rörande vissa ändringar av villkoren för den säkerställda gröna obligationen. Emittenten och Agenten (som agerar för obligationsinnehavarnas räkning) har kommit överens om att genomföra ändringarna då Agenten är tillfredsställd med att ändringarna inte negativt påverkar obligationsinnehavarnas intressen.

Ändringarna innebär att i klausul 13.1.2 (c) och (d) kan vissa återbetalningar till Emittenten göras genom utdelning eller koncernbidrag, där texten "eller koncernbidrag" nu har blivit inkluderad.

Den underliggande orsaken för att ändra klausul 13.1.2 (c) och (d) i villkoren enligt ovan är främst att förtydliga samt att förenkla administrationen för Emittenten.

Ändringarna träder i kraft per den 19 mars 2019. För mer information hänvisas till det fulla meddelandet vilket återfinns på Arise hemsida http://www.arise.se/sv/obligationslan-20182021.

Halmstad den 19 mars 2019

ARISE AB (publ)                                                                                                

För ytterligare information, vänligen kontakta

Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 mars 2019 kl. 15.00 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/