Arise löser in obligationer

11:30 / 3 april 2017 Arise Pressmeddelande

Arise meddelar idag att bolaget avser lösa in samtliga icke säkerställda gröna obligationer 2014/2017 om totalt SEK 350 miljoner (ISIN: SE0006220059). Inlösen sker till 100 procent av obligationernas nominella belopp jämte upplupen ränta i enlighet med obligationsvillkoren. Avstämningsdag för inlösen är den 25 april 2017 och inlösen kommer att ske den 3 maj 2017.

Kombinationen av ett starkt kassaflöde och den nyligen genomförda konvertibelemissionen innebär att Arise har kunnat ackumulera en betydande kassa. Bolaget har därmed förutsättningar att både öka tillväxten inom utveckling och förvaltning och samtidigt förbättra finansnettot med SEK 18 miljoner på årsbasis genom denna inlösen.

Ytterligare information framgår av det meddelande som skickas ut till obligationsinnehavare vilket också finns tillgängligt genom denna länk http://www.arise.se/sv/obligationslan-20142017

Halmstad den 3 april 2017

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2017 kl. 11.30 CET.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.