Flaggningsmeddelande i Arise AB

10:47 / 17 augusti 2017 Arise Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Arise AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556274-6726 Arise AB
Instrument SE0002095604 Shares
Innehavare BRIBAN INVEST AB
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-08-14
Gränsvärde för antal aktier 15 %
Gränsvärde för rösträtter 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 5 023 917
 - direkt innehavda rösträtter 5 023 917
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 15,03 %
 - direkt innehavda rösträtter 15,03 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 15,03 % 5 023 917
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 15,03 % 5 023 917
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Briban Invest AB
 - antal rösträtter 5 023 917
 - andel av rösträtter 15,03 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 5 023 917
 - andel av rösträtter 15,03 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn M-L Hedbys
 - telefon 0708287187
 - mejl jan.barchan@briban.se
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.