Juli månads produktion 35,5 GWh

10:00 / 9 augusti 2017 Arise Pressmeddelande

Något svagare vindar än normalt under juli månad resulterade i en elproduktion om 35,5 GWh, jämfört med månadens budget om 38,2 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 21,6 GWh egen produktion och 13,9 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 21,6 GWh respektive 16,6 GWh.

Halmstad den 9 augusti 2017

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2017 kl.10.00 CET.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.