Nyckeltal

Atrium Ljungberg

2017e 2018e 2019e
Hyresintäkter MSEK
2387,4 2481,1 2543,6
Tillväxt
11,0% 3,9% 2,5%
Driftnetto MSEK
1625,6 1698,3 1755,3
Överskottsgrad
68,1% 68,5% 69,0%
Förvaltningsresultat MSEK
1170,9 1240,4 1265,4
Vinst per aktie KR
17,81 7,63 7,80
Utdelning per aktie KR
4,30 4,45 4,70
Eget kapital MSEK
18032,0 18475,6 18921,7
Soliditet
42,9% 42,5% 42,2%
Nettoskuld MSEK
17574,7 18401,9 19221,9
Antal miljoner aktier
133,2 133,2 133,2
EPRA NAV (stam)
23028,8 23472,4 23918,5
2016 2017e 2018e 2019e
P/E (förv.resultat.) (x) 19,7 14,1 13,3 13,1
P/E (x) 6,2 7,0 16,3 15,9
P/B (x) 1,2 0,9 0,9 0,9
EV/Hyresintäkter (x) 14,7 13,5 12,9 12,9
EV/Driftnetto (x) 23,2 21,0 20,6 20,4
Dir. avkastning (%) 2,8 3,5 3,6 3,8

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.