Flaggningsmeddelande i Atrium Ljungberg AB

10:05 / 19 maj 2017 Atrium Ljungberg Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Atrium Ljungberg AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556175-7047 Atrium Ljungberg AB
Instrument SE0000191827 B
Innehavare Carnegie Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 8 395 484
Antal rösträtter 8 395 484
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-05-18
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 8 600 484
 - direkt innehavda rösträtter 8 600 484
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 6,46 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,08 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,08 % 8 600 484
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,08 % 8 600 484
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Karl Norin
 - telefon 0724025034
 - mejl karl.norin@carnegiefonder.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.