Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Atvexa

Atvexa

Atvexa AB: Coronavirusets påverkan på Atvexas verksamhet

17:24 / 16 March 2020 Atvexa Press release

Samtliga Atvexas förskolor i Norge och Tyskland har stängts efter nationella och regionala beslut. Barnpeng kommer att betalas ut som vanligt under denna period. I Sverige, som är Atvexas stora marknad är samtliga verksamheter öppna och verksamheterna bedrivs i princip som vanligt.

-Situationen kan komma att ändras snabbt och vi följer utvecklingen noga, säger Katarina Sjögren, VD för Atvexa.  -Vi har en aktiv krisorganisation uppe som stöttar våra olika verksamheter i de frågeställningar de ställs inför. I det dagliga arbetet på våra förskolor och skolor är det respektive verksamhet som hanterar information, riktlinjer och kommunikation. Alla verksamheter har en god beredskap och utifrån denna hanteras uppdaterade rekommendationer samt löpande information till barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare. Vi känner ett stort ansvar för att skydda våra medarbetare, barn och elevers hälsa och följer därför myndigheternas råd och rekommendationer. Vi gör allt för att bidra till att minska smittspridningen samtidigt som vi också vill mana till en lugn och sansad hantering.

Atvexa bedriver 20 förskolor i Norge med cirka 1100 barn som omfattas av den norska regeringens beslut att stänga förskolor och skolor. Beslutet gäller från klockan 18:00 den 12 mars till och med torsdag den 26 mars. Stängningen kan förlängas om den norska regeringen bedömer att behov finns.

Flera av Atvexas förskolor i Norge kommer dock att hållas öppna för barn till föräldrar med samhällsviktiga uppdrag som hälso-och sjukvårdspersonal, polis mm. Barnpengen i Norge kommer att betalas ut under den beslutade stängningsperioden.

Atvexa driver 3 förskolor i Tyskland med cirka 280 barn i Hamburgområdet. Delstaten har beslutat att stänga förskolor från 16 mars till och med 18 april. Samtliga förskolor ska under hela stängningsperioden ge viss tillgänglighet till föräldrar som arbetar inom samhällskritisk verksamhet. Ersättningen från respektive delstat/stad ska enligt uppgift vara oförändrad under stängningsperioden.

 

Om Atvexa

Atvexa är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har en stark position på förskolemarknaden i Norge och bedriver en mindre förskoleverksamhet i Tyskland. Vi drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktiga för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas och att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, västra Götaland, Skåne, östra Norge och norra Tyskland. Atvexa äger 19 självständiga varumärken som har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 126 förskolor, 25 skolor och en särskola och cirka 3100 medarbetare och 13100 barn och elever.

Atvexa drivs av en stark övertygelse om att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexa AB (publ):s B-aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Atvexas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ). Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/