Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport Avensia Innovation AB (publ) (fd LUVIT) januari - september 2007

14:56 / 19 October 2007 Avensia Press release


* Omsättningen för koncernen under kvartal 3 2007 uppgick till 9,8
 MKR och totalt sedan koncernen bildades 1 april till 20,1 MKR.
 Omsättningen under kvartal 3 i moderbolaget uppgick till 3,2 MKR
 (2,7) och för årets första 9 månader till 8,8 MKR (8,0).

* Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 0,7 MKR under kvartal
 3 2007 och totalt sedan koncernen bildades 1 april till -0,1 MKR.
 Rörelseresultatet under kvartal 3 i moderbolaget uppgick till 0,3
 MKR (0,3) och för årets första 9 månader till -0,4 MKR (-2,5).

* Resultat efter skatt för koncernen uppgick till 0,4 MKR under
 kvartal 3 2007 och totalt sedan koncernen bildades 1 april till
 -0,5 MKR. Resultat efter skatt under kvartal 3 i moderbolaget
 uppgick till 0,2 MKR (0,2) och för årets första 9 månader till -0,6
 MKR (-2,9).

* Resultat per aktie för koncernen uppgick till 0,01 SEK under
 kvartal 3 2007 och totalt sedan koncernen bildades 1 april till
 -0,02 SEK. Resultat per aktie under kvartal 3 i moderbolaget
 uppgick till 0,01 SEK (0,04) och för årets första 9 månader till
 -0,02 SEK (-0,55).


För ytterligare information, kontakta:
Per Wargéus, VD
Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@avensia.se

Kamilla Hassander, Ekonomichef
Tfn: 046-10 12 21
kamilla.hassander@avensia.se

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk:

Show as PDF