Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Extra bolagsstämma i LUVIT AB (publ) den 21 mars

17:13 / 7 March 2007 Avensia Press release


Med anledning av att LUVIT den 14 februari tecknade avtal om att
förvärva verksamheterna i Avensia och INXL har LUVIT tagit fram en
bolagsbeskrivning och kallat till en extra bolagsstämma den 21 mars.

För att stärka sin position och bli en mer komplett IT-leverantör
förvärvas verksamheten i två framgångsrika företag, Avensia och INXL
innovation. Tillsammans med Avensia och INXL kommer LUVIT att bredda
sitt erbjudande till kunderna med tre tydliga affärsområden - Product
development, Software solutions och Consulting.

De nuvarande ägarna av Avensia och INXL skall som betalning för sina
aktier erhålla nyemitterade aktier i LUVIT. Förvärvens genomförande
är av denna anledning villkorade av att aktieägarna i LUVIT beslutar
om en riktad apportemission i enlighet med styrelsens förslag. På
www.luvit.com finns en bolagsbeskrivning samt övriga handlingar inför
bolagsstämman tillgängliga.

* * *
För mer information, kontakta:
Kamilla Hassander
Tf VD LUVIT AB
Tfn: 046 - 10 12 21
Om LUVIT
LUVIT AB (publ) affärsidé är att utveckla och leverera nätbaserade
tjänster och produkter för kunskaps- och informationsspridning.
LUVITs  lösningar  effektiviserar  och  möjliggör  kontroll  av
informationsprocesserna och  kompetenshanteringen. LUVIT  hjälper
kunden att uppnå rätt kompetens, hos rätt person vid rätt tillfälle.
Bland kunderna finns Skandia, Boehringer Ingelheim GmbH, TetraPak,
TeliaSonera och en rad av världens ledande universitet. Företaget
bildades 1998 i Lund, Sverige, och agerar idag i huvudsak på den
europeiska marknaden. Sedan juni 2000 handlas LUVITs aktier på First
North vid Stockholmsbörsen under beteckningen LUVA. Läs mer på
www.luvit.com.