Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Tidigare huvudägaren AB Nordsidan samt styrelseledamöter köper aktier i Avensia innovation

11:14 / 23 May 2007 Avensia Press release


AB Nordsidan, styrelsens ordförande Lars-Erik Nilsson,
styrelseledamot Anders Cedervall samt styrelseledamot Anders Wehtje
har tisdagen den 22 maj köpt totalt 2.084.000 aktier i Avensia
innovation.

Nordsidan, som tidigare varit huvudägare i Avensia innovation, har
köpt ytterligare 1.500.000 aktier och har efter affären ett ägande på
11,6%. Aktierna säljs av INXL Media och de tidigare huvudägarna av
Avensia som ett led i det förvärv som genomfördes den 1 april då
Avensia innovation förvärvade verksamheterna i de bägge bolagen.

Även styrelseordförande Lars-Erik Nilsson samt styrelseledamöterna
Anders Cedervall och Anders Wehtje har förvärvat aktier i bolaget."Att hela
styrelsen nu har valt att investera i Avensia innovation 
ser jag som en viktig del i att bygga förtroende på marknaden och en
uttalad framtidstro på bolaget" säger Per Wargéus, VD i Avensia
innovation.


                * * *

För mer information, kontakta:
Per Wargéus
VD Avensia innovation AB
Tfn: 070 - 731 89 08

Om Avensia innovation
Avensia Innovation AB (publ) har ett brett erbjudande inom tre
affärsområden - Produktutveckling, Systemlösningar och
Kompetensförstärkning. Vi bidrar med högsta kompetens i teknikens
framkant med fokus på Microsoft-baserade informationslösningar och
inbyggda system. Vi arbetar gärna från förstudie till färdig produkt-
eller projektleverans. Alltid nära kunden och med användarnyttan i
fokus. Bland kunderna finns ABB, Alfa Laval, Boehringer Ingelheim
GmbH, Ericsson, Sony Ericsson, TetraPak, TeliaSonera och en rad av
världens ledande universitet. Företaget bildades 1998 i Lund,
Sverige, och agerar idag i huvudsak på den europeiska marknaden.
Sedan juni 2000 handlas Avensia innovations aktier på First North vid
Stockholmsbörsen under beteckningen AVEN. Läs mer på www.avensia.se