Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Kvittningsemission i Avensia Innovation

10:59 / 28 June 2007 Avensia Press release


Styrelsen i LUVIT AB (publ) har den 28 juni fattat beslut om
kvittningsemission i enlighet med det bemyndigande som lämnades till
styrelsen vid årsstämman den 2 maj 2007.

Genom beslutet kommer bolagets aktiekapital att kunna ökas med 239
275 kronor och 35 öre genom utgivande av 531 723 nya aktier. Rätt att
teckna samtliga nya aktier skall tillkomma AB Nordsidan.
Emissionskursen för de nya aktierna har fastställts till 3 kronor
vilket motsvarar genomsnittskurs under 60 handelsdagar. Betalning
skall ske genom kvittning mot delar av AB Nordsidans fordran på
Bolaget om 1 595 170 kronor. Kvittning skall således ske till ett
belopp om 1 595 169 kronor. De nya aktierna skall, såväl ifråga om
utdelning som i övrigt, i allt medföra samma rätt som de förutvarande
aktierna i bolaget. Med de nya aktierna skall följa rätt till
vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2007.
.


                * * *

För mer information, kontakta:

Per Wargéus
VD Avensia innovation AB
Tfn: 070 - 731 89 08
Om Avensia innovation
Avensia Innovation AB (publ) har ett brett erbjudande inom tre
affärsområden  -   Produktutveckling,   Systemlösningar   och
Kompetensförstärkning. Vi bidrar med högsta kompetens i teknikens
framkant med fokus på Microsoft-baserade informationslösningar och
inbyggda system. Vi arbetar gärna från förstudie till färdig produkt-
eller projektleverans. Alltid nära kunden och med användarnyttan i
fokus. Bland kunderna finns ABB, Alfa Laval, Boehringer Ingelheim
GmbH, Ericsson, Sony Ericsson, TetraPak, TeliaSonera och en rad av
världens ledande universitet. Företaget bildades 1998 i  Lund,
Sverige, och agerar idag i huvudsak på den europeiska marknaden.
Sedan juni 2000 handlas Avensia innovations aktier på First North vid
Stockholmsbörsen under beteckningen AVEN. Läs mer på www.avensia.se.
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Avensia Innovation,
för mer information 08-503 015 70 eller www.mangold.se.