Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Halvårsrapport Avensia Innovation AB (publ) (fd LUVIT) januari - juni 2007

14:26 / 23 July 2007 Avensia Press release


* Omsättningen under kvartal 2 2007 uppgick till 2,0 MKR (2,1) för
 moderbolaget och till 10,3 MKR för koncernen. Omsättningen under
 första halvåret uppgick till 5,6 MKR (5,2) för moderbolaget.
* Rörelseresultatet uppgick till -1,2 MKR (-2,8) under kvartal 2 2007
 för moderbolaget och till -0,8 MKR för koncernen. Rörelseresultatet
 under första halvåret uppgick till -0,7 MKR (-2,8) för
 moderbolaget.
* Omstruktureringsåtgärder har under kvartalet gett negativ
 resultatpåverkan om ca 1 MKR.
* Resultat efter skatt för kvartal 2 2007 uppgick till -1,2 MKR
 (-3,0) för moderbolaget och -0,9 MKR för koncernen. Resultat efter
 skatt för första halvåret uppgick till -0,8 (-3,1) för
 moderbolaget.
* Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,68) för moderbolaget
 under kvartal 2 2007 och till -0,03 SEK för koncernen. Resultat per
 aktie under första halvåret uppgick till -0,04 SEK (-0,72) för
 moderbolaget.


För ytterligare information, kontakta:
Per Wargéus, VD
Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@avensia.se

Kamilla Hassander, Ekonomichef
Tfn: 046-10 12 21
kamilla.hassander@avensia.se


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk:

Show as PDF