Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Optionsprogram kommer att föreslås och riktas till de anställda i Avensia Innovation

10:24 / 14 January 2008 Avensia Press release


Avensia Innovation AB kommer inom kort att kalla till  extra
bolagsstämma där styrelsen föreslår aktieägarna att fatta beslut om
optionsprogram riktat till de anställda.

Bolagets styrelse är övertygad om att ett optionsprogram kommer att
vara till nytta för både de anställda som omfattas av programmet och
bolagets aktieägare. Programmet kommer att öka möjligheterna att
behålla och anställa kompetenta medarbetare. Ett optionsprogram ger
de anställda möjlighet att ta del av bolagets  värdetillväxt,
vidmakthåller förtroendet för bolaget och ökar aktiernas värde.

                * * *
För mer information, kontakta:

Per Wargéus
VD Avensia innovation AB
Tfn: 070 - 731 89 08

Lars-Erik Nilsson
Styrelseordförande Avensia Innovation AB
Tfn: 073 - 443 98 90
Om Avensia innovation
Avensia Innovation AB (publ) har ett brett erbjudande inom tre
affärsområden  -   Produktutveckling,   Systemlösningar   och
Kompetensförstärkning. Vi bidrar med högsta kompetens i teknikens
framkant med fokus på Microsoft-baserade informationslösningar och
inbyggda system. Vi arbetar gärna från förstudie till färdig produkt-
eller projektleverans. Alltid nära kunden och med användarnyttan i
fokus. Bland kunderna finns ABB, Alfa Laval, Boehringer Ingelheim
GmbH, MTD, Tetra Pak, TeliaSonera och en rad av världens ledande
universitet. Företaget bildades 1998 i Lund, Sverige, och agerar idag
i huvudsak på den europeiska marknaden. Sedan juni 2000 handlas
Avensia innovations aktier på First North vid Stockholmsbörsen under
beteckningen AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Mangold Fondkommission
är Certified Adviser till Avensia Innovation, för mer information
08-503 015 70 eller www.mangold.se.