Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport Avensia innovation AB (Publ) januari - september 2008

16:08 / 17 October 2008 Avensia Press release


Ökad fokusering på kundanpassade lösningar och produkter

*     Omsättningen för kvartal 3 uppgick till 9,4 MKR (9,8) för
 koncernen och 3,8 MKR (3,2) för moderbolaget. Omsättningen under
 årets första nio månader uppgick till 33,3 MKR för koncernen och
 11,0 MKR (8,8) för moderbolaget.
*     Rörelseresultatet för kvartal 3 uppgick till 0,1 MKR (0,7)
 för koncernen och 1,1 MKR (0,3) för moderbolaget. Rörelseresultatet
 för årets första nio månader uppgick till 1,4 MKR för koncernen och
 1,5 MKR (-0,4) för moderbolaget.
*     Resultat efter skatt för kvartal 3 uppgick till 0,1 MKR
 (0,4) för koncernen och 1,0 MKR (0,2) för moderbolaget. Resultat
 efter skatt under årets första nio månader uppgick till 1,4 MKR för
 koncernen och 1,3 MKR (-0,6) för moderbolaget.
*     Resultat per aktie för kvartal 3 uppgick till 0,00 SEK
 (0,01) för koncernen och 0,03 SEK (0,01) för moderbolaget. Resultat
 per aktie under årets första nio månader uppgick till 0,04 SEK för
 koncernen och 0,04 SEK (-0,02) för moderbolaget.
*     En ny strategi är beslutad av styrelsen vilket innebär ett
 ökat fokus på kundanpassade lösningar som kan generera nya
 produkter.

För ytterligare information, kontakta:
Per Wargéus, VD
Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@avensia.se

Show as PDF