Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia innovation (publ.) slutför förvärv av e-Learningföretaget Grade i Stockholm

08:30 / 4 March 2008 Avensia Press release


Avensia innovation AB (publ.) slutför förvärv av Databokförlaget
Grade i Sverige AB, där köpeskillingen uppgår till 1,5 MSEK varav 450
KSEK erläggs kontant och resterande som nyemitterade aktier.
Emissionskursen för de nya aktierna har fastställts till 2,38 kronor
och ägarna till Grade kommer att äga ca 1,3% av aktierna i Avensia
innovation. En resultatbaserad tilläggsköpeskilling kan även utgå och
utbetalas i början på 2009.

Grade grundades redan 1995 och tillhör de äldsta och mer välkända
svenska e-Learningföretagen. Bolaget är främst känt för att ha
utvecklat Composer Interactive som är ett avancerat verktyg för att
skapa e-learningkurser och kunskapstester." Att Grade nu ingår i Avensia
innovation gör att vi blir en mer 
komplett leverantör för våra kunder. Vi får inte bara tillgång till
utvecklingskompetens, en geografisk närvaro i södra Sverige och en
riktigt konkurrenskraftig utbildningsplattform, utan vi får också
tillgång till en mycket spännande internationell kundbas. " säger
Magnus Jönsson, VD i Grade." Förvärvet kompletterar Avensias befintliga
utbildningsplattform 
LUVIT Learning Center, som är ett komplett e-Learningssystem för
kompetens-, utbildnings- och informationshantering. Köpet av Grade
tillför inte bara ett avancerat författarverktyg utan även en hög
kompetens vad gäller innehållsproduktion, geografisk närvaro i den
viktiga Stockholmsregionen samt en gedigen kund- och referenslista
inom stora företag och myndigheter. Den nya konstellationen blir
omgående en av Sveriges mest konkurrenskraftiga e-Learningaktörer med
utbildningssystem, författarverktyg, innehållsproduktion och
standardkurser. " säger Per Wargéus, VD Avensia innovation AB.

Det förvärvade bolaget övergår till Avensia innovation fr.o.m. den 3
mars och förväntas omsätta ca 5 MSEK på årsbasis med god lönsamhet.
Bland bolagets kunder märks bland annat Länsförsäkringar,
AstraZeneca, Akademiska sjukhuset, Luftfartsverket och flertalet
svenska myndigheter.


                * * *För mer information, kontakta:

Per Wargéus

VD Avensia innovation AB
Tfn: 070 - 731 89
08
Om Avensia innovation
Avensia Innovation AB (publ) har ett brett erbjudande inom tre
affärsområden  -   Produktutveckling,   Systemlösningar   och
Kompetensförstärkning. Vi bidrar med högsta kompetens i teknikens
framkant med fokus på Microsoft-baserade informationslösningar och
inbyggda system. Vi arbetar gärna från förstudie till färdig produkt-
eller projektleverans. Alltid nära kunden och med användarnyttan i
fokus. Bland kunderna finns ABB, Alfa Laval, Boehringer Ingelheim
GmbH, Tetra Pak, TeliaSonera och en rad av världens  ledande
universitet. Företaget bildades 1998 i Lund, Sverige, och agerar idag
i huvudsak på den europeiska marknaden. Sedan juni 2000 handlas
Avensia innovations aktier på First North vid Stockholmsbörsen under
beteckningen AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Mangold Fondkommission
är Certified Adviser till Avensia Innovation, för mer information
08-503 015 70 eller www.mangold.se.